INVESTOR

投資者專區
A+
A-

財務資訊

每月營業額公告

 • 2017 2017年度
 • 2016 2016年度
 • 2015 2015年度
 • 2014 2014年度
 • 2013 2013年度

每季營業結果報告

 • 2016 第一季 合併
 • 2016 第二季 合併
 • 2016 第三季 合併
 • 2016 第四季 合併
 • 2016 總結 個體

董事會決議

 • 2018 2018
 • 2017 2017年度
 • 2016 2016年度
 • 2015 2015年度
 • 2014 2014年度

股東常會決議

 • 2016 股東常會決議 2016年度
 • 2016 股東會會議事錄 2016年度

公司年報

 • 2016 2016年度
 • 2015 2015年度
 • 2014 2014年度
 • 2013 2013年度

議事手冊

 • 2016 2016年度
 • 2015 2015年度
 • 2014 2014年度
 • 2013 2013年度

股東服務
 
      股利政策
                股利政策
     股價資訊      
                台灣證券交易所 (環科代碼2413)
                奇摩 股市 (環科代碼2413)
    
     股東資訊      
                主要股東名單 
 
     股東資訊 -1

 
重大訊息
                公開資訊觀測站  (環科代碼 2413)
        公開資訊觀測站
                公開資訊觀測站  (環科 代碼 2413) 
        連絡洽詢_辦理股票過戶機構
                名稱:統一綜合證劵股份有限公司股務代理部
                地址:台北市松山區東興路8號地下一樓
                網址:http://www.pscnet.com.tw
                電話:(02)2746-3797